برای ارتباط سریع  و همچنین مشاوره هم اکنون با ما از طریق واتساپ، تلگرام و اینستاگرام در ارتباط باشید

register_sidebar( array( 'name'=>'header', 'id'=>'header_1', 'description'=>'header sidebar 1', 'before_widget'=>'
', 'after_widget'=>'
', 'before_title'=>'

', 'after_title'=>'

' ) );